ترمینولوژی حقوق
ترمینولوژی حقوق
ژانویه 10, 2018
خطرات وکالت بلاعزل
خطرات وکالت بلاعزل
ژانویه 10, 2018

مسوولیت امضاء چکهای اشخاص حقوقی

مسوولیت امضاء چکهای اشخاص حقوقی

آیا می دانید که چکهایی که به وکالت و یا به نمایندگی از طرف صاحب حساب ( حقیقی و یا حقوقی ) صادر می شوند صادر کننده چک و صاحب حساب از نظر حقوقی متضامنا مسئول هستند و مسئولیت کیفری با امضاء کننده چک می باشد .

لذا مدیران محترم در زمان صدور چک به وکالت از طرف شرکت بهتر است بدانند که : علاوه بر مسئولیت حقوقی نسبت به پرداخت مبلغ چک و ضرر و زیان آن ، اصل بر مسئولیت کیفری امضا کننده چک می باشد .

مشاوره فروش