دعاوی خانوادگی
دعاوی خانوادگی
ژانویه 6, 2018
دعاوی کیفری
دعاوی کیفری
ژانویه 6, 2018

دعاوی تجاری

دعاوی تجاری

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی سید نصرالدین حسینی
در خصوص پیگیری دعاوی راجع به چک و سایر اسناد تجاری و دعاوی ناشی از عملیات اشخاص تاجر و شرکت های تجاری خدمات زیر را به هموطنان عزیز مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه می نماید.

  • – اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد رسمی و عادی (سفته، برات، رسید عادی، فاکتور فروش، قبض انبار، بارنامه و…) (وکیل چک – وکیل سفته – وکیل تاجر)
  • – اقامه دعوای کیفری (درخواست مجازات) علیه صادر کننده چک بلامحل و جلب متهم
  • – جلب متهم صدور چک بلامحل و حسب مورد ورود به مخفیگاه متهم جهت جلب
  • – درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهکار از کشور
  • – توقیف اموال و دارایی های صادر کننده چک بلامحل (تأمین خواسته)
  • – طرح و دفاع از دعوای ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری
  • – در صورت تمایل موکل و توافق طرفین اجرای احکام حقوقی و کیفری راجع به مطالبات تجاری و مدنی قابل پیگیری است.
  • – درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب و حبس متهم
  • – علیه ظهر نویس و ضامن اسناد تجاری هم می توان اقامه دعوا نمود و تحت شرایطی می توان توقیف اموال این افراد را هم درخواست نمود.

 

مشاوره فروش